Disclaimer

Op deze website van brandwisegroup.nl vindt u informatie over de dienstverlening van Brandwise B.V.

Aansprakelijkheid
Brandwise B.V. houdt deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Brandwise B.V.  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende, incorrecte, informatie, formulieren. Het is mogelijk dat via de internetsite toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Brandwise B.V kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina’s.

Auteursrechten
Brandwise B.V. behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en overige presentaties. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.